کوردی | عه‌ره‌بی  |  فارسی  Scandinavian | German | Dutch English | Contact  

The center of Halabja and anfalization of kurdish people is one of the humanitarian organizations struggling for processing the genocide and anfalization of the kurdish people
activities
subjects
Halabja
Anfal
Gallery
Documents
Archied
Contact us
CHAK commites
Summit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fey-Kurd Sammenslutningen af Kurdiske Foreninger i Danmark

Viktoriagade 16 C

1655 København V    Tlf  / Fax 33 22 59 23           Feykurd@kurder.dk          www.kurder.dk

                                                                                                                               

P  R  E  S  S  E  M  E  D  D  E  L  E  L  S  E

 

Det er i denne måned 59 år siden FN’s menneskerettighedserklæring blev vedtaget.

Fey-Kurd bidrager til at markere denne begivenhed og vil i den sammenhæng henlede offentlighedens opmærksomhed på de aktuelt herskende tilstande i Tyrkiet / Kurdi-stan, hvor den kurdiske genopstand for demokrati og frihed fandt sted for 29 år siden.

Tyrkiet har i sine bestræbelser for at blive optaget i EU vedtaget en række reformer  - på papir- og  principniveau. Men i dagligdagens konkrete virkelighed er der meget , der skal rettes op på før undertrykkelsen af kurderne er bragt til ophør.

Eksempelvis er det blevet tilladt at sende radio- og TV-programmer på kurdisk. Derfor sender de i vid udstrækning statskontrollerede tyrkiske elektroniske medier et ugentligt ptogram af omkring 45 minutters varighed med megen musik og nogle nyheder på kurdisk. Men lolkale TV- og radiostationer der gør det, løber stadig ind i problemer.

Det er også blevet tilladt at undervise i og på kurdisk , men kun på private kurser for voksne. Det vil sige, at de kurdiske skolebørn stadig ikke må blive undervist i og på deres eget kurdiske modersmål – tvangstyrkificeringen fortsætter.

Kurdiske borgmestre i Tyrkiets kurdiske regioner, der sender offentlige meddelelser på kurdisk ud til deres kurdisktalende borgere – der ofte ikke forstår tyrkisk -  eller anvender det kurdiske bogstav “w” i officielle skrivelser får retssager på halsen og risikerer flerårige fængselsdomme. 

De 53 kurdiske borgmestre, der for omkring et års tid siden sendte et brev til den danske statsminister og opfordrede Denmark til at afvise de tyrkiske krav om at få lukket Roj-TV, afventer en retssag, der flere gange er blevet udsat, senest til 20- janunar 2008. De risikerer op til 15 års fængsel.

22. december arrangerer Fey-Kurd en demonstration kl 14:30 fra Vesterbros Torv til i Axeltorv for at mobilisere og styrke modstanden mod det tyrkiske regime, der lige nu i Tyrkiet og Kurdistan farer frem mod den kurdiske befolkning, på en måde, der bringer den nazistiske Krystalnat fra 1938 i makaber erindring, samt for at henlede opmærksomheden på den fortsatte indespærring af Abdullah Öcalan under  yderst kritisabble forhold, der har forværreret hans helbredstilstand                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Fey-Kurd, København, 19.12.2007

 

 

 

A request for an annual academic magazine on mass killings and genocide committed against the Kurds

 

 

Stop the bombardment on innocent Kurdish villagers

 

Don't let the Iranian regime execute journalists: Adnan and Hiwa

 

Remove the Lausanne treaty’s denial policy and replace it with an acceptance policy

 

We condemn the genocide of the defenseless people of Darfur

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To TOP

ناوه‌ندی هه‌ڵه‌بجه‌ دژ به‌ ئه‌نفالکردن و ژینۆسایدکردنی گه‌لی کورد (چاك) 
The Center of Halabja against Anfalization and Genocide of the Kurds - CHAK